Rozmiar: 7174 bajtów Rozmiar: 8390 bajtów
Inżynierska praca dyplomowa

Promotor:
prof. W. Khadzhynov
Dyplomant:
Marcin Janka
Rozmiar: 16226 bajtów


Wykład jest odwzorowaniem dokumentacji wykonanej przez prof. W. Khadzhynova, która jest dostępna jako dokument
Microsoft Word na serwerze Katedry Inżynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej