:

Henryk BUDZISZ

Katedra Inżynierii Komputerowej

C++

wykład multimedialny

wersja skrócona dla Studiów Podyplomowych

KONSPEKT WYKŁADU (wer.1.0)

Uwaga: konspekt jest dostępny pod adresem internetowym http://kik.ie.tu.koszalin.pl i może zastąpić notatki z wykładu. Udostępnia również przykłady demonstrowane na wykładzie. Zapoznanie się z konspektem nie zwalnia studentów z uczestnictwa w wykładzie!

 Koszalin 2000