Info

Wszelkie uwagi (pomysły, umieszczanie nowych materiałów na stronie, itp.) proszę kierować na adres kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Terminarz zaliczeń

W przypadku studiów wieczorowych należy przesłać swoje projekty (wersje robocze) w terminie do 20V w celu ich wcześniejszego przeglądu.

Wraz z projektami należy przygotować dokumentację zawierającą schemat blokowy (UML) projektu wraz z opisem dokonanej rozbudowy.

Uwaga! Brak realizacji projektu w określonym terminie uznaję za nie zaliczenie projektu. Dopuszczam w szczególnych przypadkach dodatkowy termin, ale dla osób czynnie biorących udział w zajęciach (obecność + konsultacje projektowe).


j2ee.ie.tu.koszalin.pl