Pismo dla chcących wiedzieć więcej...


Kurs języka HTML

Poradnik webmastera
Aktualizacja: 5 listopada 2000

Uwaga: Kurs ma status freeware - możesz go przekazywać innym, wstawić go na swoją stronę (z zaznaczeniem autorstwa), jeśli jest niekomercyjna. Kurs nie ma charakteru public domain - nie możesz dokonywać w nim zmian; za treść odpowiada wyłącznie autor kursu.

© Paweł Wimmer; PCkurier, Wydawnictwo Lupus, Warszawa 1996-2000

W PCkurierze możesz sprawdzić, czy ukazała się nowsza wersja kursu