GALAXY - programowy emulator operacji arytmetyczno logicznych w mikroprocesorze

Galaxy to program dydaktyczny do prowadzenia zajęć z logiki i arytmetyki komputerów, który ma na celu zapoznanie studentów ze sposobem realizowania operacji arytmetyczno - logicznych (AL) w mikroprocesorze. Program bazuje na wykonywaniu powyższych operacji opierając się tylko na logice mikroprocesora.

Program składa się z powiązanych modułów:

Zasoby


KIK - Katedra Inżynierii Komputerowej