Praca laboratoryjna

Zadania, jakie należy zrealizować znajdują się w skrypcie "Logika i arytmetyka komputerów" na stronie 79.

Temat: Sposoby wykonywania operacji mnożenia liczb stałoprzecinkowych w kodzie dwójkowym.

Sprawozdanie powinno zawierać

  1. Numer indeksu (dziesiętnie i binarnie)
  2. Schemat układu
  3. Program - wydruk
  4. Przykład mnożenia rozpisanego na sumy cząstkowe (np. mnożenie 5*8) w zależności od wariantu mnożenia (od mniej/bardziej znaczących bitów mnożnika)

KIK - Katedra Inżynierii Komputerowej