GALAXY - programowy emulator operacji arytmetyczno logicznych w mikroprocesorze

Wariant 1

Poczynając z mniej znaczących bitów mnożnika, przesuwamy formowany rezultat w stronę mniej znaczących bitów.

Wariant 2

Poczynając z mniej znaczących bitów mnożnika, przesuwamy mnożną w stronę starszych znaczących bitów.

Wariant 3

Poczynając ze starszych znaczących bitów mnożnika przesuwamy formowany rezultat w stronę starszych znaczących bitów.

Wariant 4

Poczynając ze starszych znaczących bitów mnożnika przesuwamy mnożną w stronę mniej znaczących bitów.

KIK - Katedra Inżynierii Komputerowej