Zadanie

Opracować algorytm:
U2 - oznacza kod uzupełnieniowy do 2;
BCD - kod dwójkowo-dziesiętny;
+3 - kod BCD z nadmiarem 3;
string - ciąg znaków;KIK - Katedra Inżynierii Komputerowej