Deklarowanie tablic

Program SBWIN umożliwia deklarowanie tablic jednowymiarowych dla podstawowych typów danych (char, int, long, double).

Przykład tablicy znakowej z inicjalizacją

Przykład deklaracji tablicy znakowej składającej się z 10 elementów. Podczas deklaracji następuje również przypisanie wartości początkowych. W przypadku braku poszczególnym polom tablicy przypisuje się wartość zerową.

Należy pamiętać, że indeksowanie poszczególnych elementów tablicy zaczyna się od zera. Tak więc dla przykładowej tablicy składającej się z 10 elementów występuje indeksowanych od 0 do 9. Element o indeksie 10 jest już poza tablicą.

Przykład pobierania elementów tablicy - 1

Prosty przykład zadeklarowania dużej tablicy oraz sposobu pobierania elementu o indeksie 2 (w rzeczywistości jest to 3 element tablicy, należy pamiętać o indekrowaniu (numerowaniu) elementów tablicy od zera).

Przykład pobierania elementów tablicy - 2

Przykład deklaracji tablicy znakowej składającej się z n elementów. Wartość n jest zmienn typu int inicjowaną wartością 10. W celu odczytu poszczególnych elementów tablicy (od 0 do n-1) zadeklarowano dodatkową zmienną i.

Pobieranie poszczególnych elementów tablicy pobiera się poprzez instrukcję str[i]. Zmienna i określa indeks elementu pobieranego z tablicy.


KIK - Katedra Inżynierii Komputerowej