Systemy Operacyjne


Prowadzący:

Wykład: Andrzej Woźniak wozniaka@zus.pl

Ćwiczenia: Magda Rajewska


Spis treści

Informacje o przedmiocie

Część 1: Wprowadzenie dos systemów.

Materiały do Wykładów

Materiały do Ćwiczeń

Część 2: Zarządzanie.

Materiały do Wykładów

Syllabus

Linki


Informacje o przedmiocie


Cel przedmiotu:

Uporządkowanie posiadanej wiedzy praktycznej uczestników kursu o systemach operacyjnych Unix i MS Windows za pomoca szeregu ćwiczeń wykonywanych w systemach Unix i MS Windows oraz zapoznanie uczestników kursu z zadaniami i problemami systemów operacyjnych.


Cel poznawczy:

Znajomość budowy, zadań, i problemów systemów operacyjnych oraz mechanizmów stosowanych do ich rozwiązywania.


Cel kształcący:

Umiejętność pracy w dwóch najczęściej używanych systemach operacyjnych: MS Windows i Unix.


Cel praktyczny:

Znajomość podstawowych poleceń i zagadnień w dwóch najczęściej używanych systemach operacyjnych: MS Windows i Unix. Umiejętność pisania prostych skryptów.


Umiejętności wynikowe kursu i ich ewaluacja:

Umiejętność pracy w systemach Unix i Windows na poziomie podstawowym. Znajomość zadań systemu operacyjnego.


Część 1: Wprowadzenie do systemów operacyjnych.

Materiały do Wykładów


 1. Pojęcie systemu operacyjnego (pdf 0,7 MB)

 2. Zarządzanie procesami. (pdf 0,7 MB)

 3. Zarządzanie pamięcią, (pdf 0,8 MB)

 4. Operacje wejścia-wyjścia. (pdf 1,3 MB)

 5. Ochrona i bezpieczeństwo. (pdf 0,5 MB)


Materiały do Ćwiczeń


 1. Polecenia systemu UNIX. (pdf 0,2 MB)

 2. Skrypty. (pdf 0,3 MB)

 3. Procesy. (pdf 0,2 MB)

 4. System plików. (pdf 0,3 MB)

 5. Bezpieczeństwo. (pdf 0,5 MB)


Część 2: Zarządzanie systemem operacyjnym.

Materiały do Wykładów

 1. Backup i archiwizacja (pdf 0,6 MB, wmv tandberg storage library)

 2. Zarządzanie użytkownikami. (pdf 0,6 MB)

 3. Drukowanie, (pdf 0,4 MB)

 4. Przestrzeń dyskowa. (pdf 0,9 MB)

 5. Skrypty. (pdf 0,2 MB)

Syllabus

Pojęcie systemu operacyjnego,

Historia systemu operacyjnego,

Definicja systemu operacyjnego,

Podstawowe pojęcia systemów operacyjncyh,

Modele strukturalne systemu,

Generowanie systemu,

Koncepcja procesu,

Planowanie przydziału procesora,

Algorytmy planowania przydziału procesora,

Synchronizacja procesów,

Adresowanie i przestrzenie adresowe,

Systemy bez pamięci pomocniczej,

Systemy z pamięcią pomocniczą,

Przydział pamięci,

Fragmentacja pamięci,

Stronicowanie,

Segmentacja,

Wymiania,

Pamięć wirtualna,

Algorytmy przydziału pamięci,

Pojęcie urządzenia wejścia-wyjścia,

Komunikacja z urządzeniami,

Pamięć masowa,

Zarządzanie dyskami,

Obszar wymiany,

Macierze dyskowe,

Nośniki wymienne,

Interfejs systemu plików,

Implementacja systemu plików,

Pojęcie ochrony,

Cele ochrony,

Domeny ochrony,

Macierze dostępu,

Cofanie uprawnień,

Pojęcie bezpieczeństwa,

Uwierzytelnianie,

Zagrożenia programowe,

Zabepieczenia,

Logowanie do systemu,

Znajomość pojęcia ścieżki,

Znajmość uprawnień,

Umiejętność stosowania podstawowych metaznków,

Umiejętność stosownia strumieni i potoków,

Umiejętność edycji tekstów w edytorze vi,

Umiejętnosć stosowania ścieżek względnych i bezwględnych,

Umiejętność zarządania użytkownikami,

Umiejętność modyfikowania uprawnień,

Łączenie poleceń za pomocą strumieni i potoków,

Pojęcie powłoki (interpretera poleceń),

Korzystanie ze zmiennych powłoki,

Ustawianie zmiennych powłoki,

Umiejętność stosowania zmiennych w skryptach,

Umiejętność stosowania parametrów skryptów,

Znajomość struktury pliki skryptu,

Nadawanie uprawnień do wykonania,

Umiejętność stosowania kodów wyjścia skryptu,

Sterowanie działaniem skryptu za pomocą instrukcji warunkowych,

Stosowanie instrukcji iteracyjnych,

Wprowadzanie danych w skryptach,

Stosowanie operacji arytmetycznych w skryptach,

Język AWK,

Uzyskiwanie informacji o procesach,

Uruchamianie procesów,

Przerywanie procesów,

Sterowanie wykonywaniem procesów,

Reagowanie na sygnały w skryptach,

Uzyskiwanie informacji o dyskach, partycjach i woluminach,

Tworzenie partycji podstawowej,

Tworzenie partycji rozszerzonej,

Tworzenie dysku logicznego,

Systemy plików stosowane w systemie Windows 2000,

Zmiana punktu montowania wolumenu,

Usuwanie dysków logicznych i partycji,

Podmontowanie wolumenu pod katalog,

Podmontowanie katalogu pod wolumen,

Stosowanie dysków dynamicznych,

Rozszerzanie wolumenów,

Konwersja systemów plików,

Zakładnie użytkowników,

Tworzenie grup użytkowników,

Implementacja grup wbudowanych.,

Znajomość praw w systemie plików NTFS,

Zarządzanie kontammi użytkowników,

Konfigurowanie profili użytkowników,

Zarządzanie uprawnieniami w systemie plików NTFS,

Pojęcie backupu,

Pojęcie archiwizacji,

Rodzaje backupu,

Schematy rotacji mediów,

Pojęcie disaster recovery,

Okno czasowe backupu,

Mirro backup,

Snapshot,

Ciągły zapis logów,

Pojęcie konta,

Pojęcie grupy,

Rodzaje grup,

Pojęcie profilu,

Pojęcie katalogu domowego,

Pojęcie skryptu logowania,

Pojęcie Katalogu,

Usługi Katalogowe,

X.500,

LDAP,

Kategoria obiektu (Object Class),

Plan Katalogu (Directory Schema),

Składnia atrybutu (Attribut Syntax),

LDAP typy atrybutów,

LDIF,

Model informacji LDAP,

Model nazewnictwa LDAP,

Relatywna Nazwa Identyfikująca,

Unikalna Nazwa Identyfikująca

Active Directory

Drzewa w AD,

Lasu w AD,

Jednostki Organizacyjnej w AD,

Katalog Globalny w AD,

FSMO -Flexible Single Master Operation,

Tryby domen i lasu,

Kontekst nazewniczy AD,

Partycja aplikacji AD,

Site w AD,

Zasady grup,

Zasady grup połączenia,

Zasady grup zakres stosowania,

Zasady grup kolejność stosowania,

Zasady grup kumulacja i konflikty,

Zasady grup zmiany domyślnego przetwarzania,

Składniki systemu drukowania,

Topologie systemu drukowania,

Typy drukarek,

Porty drukarek,

Zarządzanie drukarkami,

Zarządzanie zadaniami wydruku,

Uprawnienia do drukarek w Windows,

Unix - system drukowania LPD,

Unix - system drukowania CUPS,

Hierarchia systemu dyskowego,

Interfejsy dysków twardych,

Partycja dyskowa,

Główny sektor rozruchowy MBR,

Partycja podstawowa,

Partycja rozszerzona,

Sektor rozruchowy,

Partycja aktywna,

Partycja systemowa,

Partycja rozruchowa,

Dysk podstawowy,

Dysk dynamiczny,

Logical Volume Managment,

Identyfikator GUID partycji,

Tablica partycji MBR,

Tablica partycji GUID,

Poziomy RAID,

Montowanie dysków,

Zbiory woluminów proty i rozłożony,

Rozszerzanie woluminu,

System plików FAT,

System plików NTFS,

Udziały w Windows,

Uprawnienia NTFS,

Dziedziczenie uprawnień NTFS,

Uprawnienia efektywne NTFS,

Własność obiektu NTFS,

Udziały administracyjne w Windows,

System plików DFS,

Web sharing,

Offline files,
Linki


MSDN Academic Alliance http://www.weii.tu.koszalin.pl/index.php?tem=8

VMWARE Player http://www.vmware.com/products/player/

MS PC Virtual http://www.microsoft.com/windows/virtualpc/default.mspx

Knoppix http://www.knoppix.org/

Ubuntu http://www.ubuntu.com/

Debian http://www.us.debian.org/