Wprowadzenie

Witam na stronie do przedmiotu "Systemy rozproszone".
Przedmiot jest prowadzony w semestrze zimowym 2002/2003 i obejmuje tworzenie w technologii Java 2 Enterprise Edition. Jest to kontynuacja przedmiotu "Witryny i Portale Internetowe" z rozszerzeniem o takie elementy jak: komponenty rozproszone (EJB) i związane z nimi mechanizmy transakcyjności, bezpieczeństwa i trwałości danych, systemy nazewnicze i katalogowe (JNDI i LDAP), przesyłanie komunikatów w systemach rozproszonych (JMS i JavaMAIL) oraz coraz bardziej popularna technologia Web Services oparta o XML i HTTP.

Terminarz zaliczeń

W przypadku studiów wieczorowych należy przesłać swoje projekty (wersje robocze) w terminie do 20V w celu ich wcześniejszego przeglądu.

Wraz z projektami należy przygotować dokumentację zawierającą schemat blokowy (UML) projektu wraz z opisem dokonanej rozbudowy.

Uwaga! Brak realizacji projektu w określonym terminie uznaję za nie zaliczenie projektu. Dopuszczam w szczególnych przypadkach dodatkowy termin, ale dla osób czynnie biorących udział w zajęciach (obecność + konsultacje projektowe).

JDK

IDE

J2EE

JNDI

LDAP

JNLP - Java Network Launcher Protocol

Web Services

Z sieci...


Przygotowanie: Przemysław Sołtan


KIK - Katedra Inżynierii Komputerowej