Wprowadzenie

Witam na stronie domowej projektu "VhdlUnit".

Realizacja testów jednostkowych w języku VHDL nie jest próbą eliminacji sprawdzonych standardowych mechanizmów testowania. Jej głównym celem jest rozbudowa mechanizmów asercji, raportowania oraz automatyzacji testów.

Realizację biblioteki testów jednostkowych w języku VHDL wzorowano na bibliotece JUnit zaprojektowanej przez Erich’a Gamma i Kent’a Beck’a wspomagającej wykonywanie testów jednostkowych programów tworzonych przy użyciu języka Java. Proces automatyzacji uzyskuje się poprzez sekwencyjne wywołanie testowanych symulacji wraz ze specjalną symulacja inicjującą i kończącą wykonanie testu. Całość wspomagana jest przez mechanizm makr środowiska projektowego.

Projekt biblioteki vhdlUnit posiada status otwartego oprogramowania (Open Source) i jest dostępny pod adresem
http://kik.ie.tu.koszalin.pl/vhdlunit

Aktualizacje

Wykryte błędy

Plany rozwojowe

Dokumantacja

Dokumentacja projektu jest dostępna w formacie sxw (OpenOffice.org) oraz jako dokument pdf (Adobe Acrobat) - [
pdf | sxw]

Publikacje

Sołtan P. Koncepcja realizacji testów jednostkowych w języku VHDL. Prace VII Konferencji Krajowej „Reprogramowalne uklady cyfrowe”, RUC’2004, Szczecin, 2004 - [pdf | sxw], prezentazja [ppt]

Źródło biblioteki

Stabilna wersja projektu -
vhdlUnit_2004_v1.05.zip

Rozszerzenia

Wewnątrz źródła bibloteki aktualnie znajduje się rozszerzenie dla projektów realizowanych w logice wielowartościowej nstd_logic (wymagana jest biblioteka nstd_logic_2000 dostępna u autora). Plik vhdlUnit_ext_nstd_logic.vhd nie jest wymagany przy standardowych projektach logiki std_logic i std_logic_vector (IEEE 1164) i stanowi wzorzec do tworzenia własnych rozszerzeń.

Inne projekty

Projekt vhdlUnit został wykorzystany jako podprojekt większych projektów w których brałem(biorę) udział.

Są to prace badawcze prowadzone w ramach granów:
Przygotowanie: Przemysław Sołtan


KIK - Katedra Inżynierii Komputerowej